Fiscale uitleg

Aan de slag bij Tjilpie als kleine klusser – administratie

U kunt zich bij Tjilpie aanmelden, ook als u niet geregistreerd bent in de Kamer van Koophandel (KVK). Zolang u kleine klusjes aanbiedt tegen een kleine vergoeding, is inschrijving bij de KVK niet noodzakelijk. Ook hoeft u voor de geleverde diensten geen factuur uit te schrijven. Wel dient u het geld dat u verdient met het klussen op te geven in uw belastingaangifte onder resultaat uit overig werk. De gemaakte kosten kunt u aftrekken. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/welke-kosten-mag-ik-aftrekken-van-mijn-bijverdiensten.

Indien u zich als kleine klusser actief profileert als ondernemer met eigen website en visitekaartjes, is het handig als u zich wel inschrijft bij de KVK. Dit kunt u doen via deze link: https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/. Nadat u zich bij de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven, krijgt u bericht van de Belastingdienst of u ondernemer bent voor de btw. U krijgt dan een brief waarin staat hoe en wanneer u btw-aangifte moet doen. Let op het toe te passen tarief, dit kan namelijk verschillen al naargelang de klus die u uitvoert, zie voor meer informatie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/. Meestal berekent u deze btw aan uw klanten door. Van de inkopen en kosten die u maakt, kunt u de btw aftrekken.

Als uw omzet niet meer dan € 20.000 in een kalenderjaar bedraagt en u bent in Nederland gevestigd, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleine ondernemingsregeling (KOR). Hiermee kunt u vrijstelling voor de btw aanvragen en dientengevolge ontheffing krijgen van de te voeren administratieve verplichtingen daartoe. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, dient uw aanmelding uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van uw aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen te zijn. Wilt u bijvoorbeeld meedoen vanaf 1 april 2020, dan moet uw aanmelding 3 maart 2020 binnen zijn. Meer informatie kunt u op de website van de Belastingdienst vinden (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/)