Privacy statement

Bold Guys B.V., handelende onder de naam Tjilpie via https://tjilpie.nl, gevestigd aan Meerweg 45, 1405 BD te Bussum, hierna te noemen Tjilpie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Het platform/website: https://tjilpie.nl Bold Guys B.V., handelende onder de naam Tjilpie Platform, gevestigd te Bussum email: info@tjilpie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tjilpie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Extra persoonsgegevens die wij verwerken voor aangemelde klussers

Wij gebruiken iDin om de identiteit te controleren van de betreffende persoon die de klus zal uitvoeren. We zijn verplicht zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. iDIN is een dienst van de banken waarmee consumenten zich bij andere organisaties online kunnen identificeren, met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst zijn bedoeld voor een algemeen publiek en niet voor kinderen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Wanneer je, je aanmeld op ons platform als klusser of aanbieder dien je 18 jaar of ouder te zijn of, indien jonger tot 16 jaar toestemming te hebben van je ouders/voogd omdat je een bemiddelingsovereenkomst aangaat met ons en een overeenkomst aangaat met een klusser/aanbieder op ons platform. Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de bemiddelingsovereenkomst uit kunnen voeren.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tjilpie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tjilpie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het aangaan en uitvoeren van onze bemiddelingsovereenkomst met jou en zodat jij overeenkomsten kunt sluiten met klusser/aanbieder op ons platform;
 • Om je de gelegenheid te geven om content op ons platform te plaatsen;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om de diensten die wij leveren te verbeteren
 • Tjilpie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Voor aangemelde klussers: Om jouw identiteit te controleren

Wij verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven worden beschreven tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen of omdat wij dit op grond van de wet mogen doen.

Grondslagen

De wet bevat een opsomming van grondslagen die de verwerking van je persoonsgegevens rechtvaardigen. Wij beroepen ons op drie van deze grondslagen. Wij lichten hieronder toe welke dit zijn:

 1. Uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om een bemiddelingsovereenkomst met jou te kunnen sluiten en uit te voeren, op het moment dat je, je aanmeldt op ons platform.
 2. Gerechtvaardigd belang. De verwerking van je persoonsgegevens is nodig voor de uitvoering van onze diensten en het behartigen van de eigen redelijke en zakelijke belangen. Voorbeelden van de zakelijke belangen zijn: De informatiebeveiliging van onze site en mobiele toepassingen bewaken en verbeteren en het verdedigen van de eigen belangen in een buitengerechtelijke of juridische procedure.
 3. Toestemming. Wij mogen met je toestemming je persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde marketingactiviteiten, bijv.:
  • Marketing aan je aanbieden via e-mail in de vorm van bijvoorbeeld een nieuwsbrief
  • Marketing van derden aan je aanbieden.
  • Advertenties van derden aanpassen die je mogelijk op websites van derden ziet.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van profilering en/of andere geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tjilpie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • IP adres bij bezoeken (30 dagen door onze hosting-partij )
 • IP adres bij insturen van een formulier ( maximaal 1 jaar )
 • Gegevens bij het insturen van jouw kluslijst zoals de 4 cijfers van je postcode en e-mail adres (zolang je gebruik maakt van onze diensten)
 • Gegevens bij het aanmelden als klusser zoals naam, e-mail, lijst met klusjes die je kunt uitvoeren en de 4 cijfers van je postcode (zolang je gebruik maakt van onze diensten)

Op het moment dat een bewaartermijn verstrijkt, zullen je persoonsgegevens worden verwijderd of de identificerende kenmerken worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tjilpie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan locaties buiten de Europese Economische Ruimte. Indien een dergelijke doorgifte van je gegevens plaatsvindt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zullen wij ons ervan vergewissen dat een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd, dat de nodige maatregelen en relevante controleprocedures worden gehanteerd om de vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw gegevens te beschermen, en dat deze doorgifte in overeenstemming is met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Om het beschermingsniveau zowel binnen als buiten de EU, te waarborgen hebben wij om deze reden verwerkers-overeenkomsten afgesloten met verwerkers van je persoonsgegevens.Ook maken wij gebruik van speciale contracten van de Europese Commissie voor het delen van uw persoonlijke gegevens buiten de EU. Deze verwerkers zijn bijvoorbeeld onze hostingpartij. Tjilpie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven buiten de EU

Mollie
We gebruiken Mollie voor de verwerking van betalingen aan de Klusser en aan Tjilpie.

Mailjet
We gebruiken Mailjet om jou te mailen nadat je je aanmeld als klusser of wanneer je bijvoorbeeld een klus afspreekt. Als je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief gebruiken we Mailjet om deze nieuwsbrief naar jou te versturen. Je vind de privacy policy van Mailjet hier hier

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

tjilpie.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies(Google analytics met geanonimiseerde IP adressen) die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door tjilpie.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Ook heb je het recht op beperking (dit betekent dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt bevroren totdat een bezwaar of geschil is opgelost). Verder heb je nog recht om vergeten te worden en het recht tot rectificatie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging, recht om vergeten te worden, recht tot rectificatie van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tjilpie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tjilpie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

tjilpie.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij bijvoorbeeld dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tjilpie.nl